4 травня 2023 року на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулася відкрита лекція доктора педагогічних наук, доцента, доцента кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі; завідувачки аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету» Кононец Наталії Василівни

На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітніх програм: «Освітні, педагогічні науки» (другий (магістерський) рівень вищої освіти), «Теорія і практика STEM-освіти» (другий (магістерський) рівень вищої освіти), «Освітні, педагогічні науки» (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) Наталією Василівною Кононец, як стейкголдером відповідних освітніх програм, було проведено відкриту лекцію на тему «Реалізація концепції ресурсно-орієнтованого навчання у фаховій передвищій та вищій школі: створення та використання електронних освітніх ресурсів».

Із вступним словом виступив завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор Володимир Миколайович Мокляк.

У ході лекції Н.В. Кононец були підняті актуальні питання, що являють собою великий теоретичний інтерес і практичне значення, зокрема було приділено увагу ресурсно-орієнтованому навчанню як сучасній та перспективній концепції організації освітнього процесу, акцентовано на особливостях реалізації ресурсно-орієнтованого навчання у фаховій передвищій та вищій школі, презентовано досвід створення і використання електронних освітніх ресурсів, розкрито особливості створення віртуальних класів для синхронної онлайн-взаємодії тощо.

У ході лекції Н.В. Кононец були підняті актуальні питання, що являють собою великий теоретичний інтерес і практичне значення, зокрема було приділено увагу ресурсно-орієнтованому навчанню як сучасній та перспективній концепції організації освітнього процесу, акцентовано на особливостях реалізації ресурсно-орієнтованого навчання у фаховій передвищій та вищій школі, презентовано досвід створення і використання електронних освітніх ресурсів, розкрито особливості створення віртуальних класів для синхронної онлайн-взаємодії тощо.

You may also like...