На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.047 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Анастасії Чечотки

16 лютого 2024 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.047, що створена відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 60-А від 21.12.2023 р. На платформі ZOOM у змішаному форматі відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії випускниці аспірантури Анастасії Чечотки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Здобувачка успішно захистила дисертацію «Педагогічна технологія етнокультурної діяльності майбутніх фахівців гуманітарної галузі у процесі навчальних практик», виконану під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки, професорки кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Любові Кравченко.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор Леся Петренко.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського Віктор Стрельніков та кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, Рівненського державного гуманітарного університету Володимир Віткалов.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культурології Олександр Лук’яненко та докторка педагогічних наук, доцентка кафедри культурології Рената Винничук.

Члени разової спеціалізованої ради одностайно висловилися за актуальність обраної теми дослідження, адже етнокультурне виховання забезпечує засвоєння зразків і цінностей національної культури, культурно-історичного та соціального досвіду своєї держави, формування відчуття приналежності та поваги до рідного краю; завдяки йому внутрішній світ особистості стає рушійною силою розвитку духовності людини, визначальним чинником дій і поведінки, основою ціннісних орієнтацій, життєвої й громадянської позиції. Саме етнокультурна підготовка стимулює формування у здобувачів вищої освіти гуманітарних спеціальностей системного бачення розвитку культури, вільного користування артефактами в процесі створення власних авторських проєктів, розуміння естетично-ціннісних характеристик і специфіки релігій різних епох і стилів; забезпечує міждисциплінарні зв’язки, активізує увагу майбутнього фахівця до загальнокультурної сутності знань, явищ, подій, яка базується на суспільно-економічних та етнокультурних чинниках історичної епохи або сучасності.

Ефективність упровадження в освітній процес підготовки фахівців етнокультурних методик досягається завдяки вдосконаленню процесуальної основи практик, що містить організацію навчального процесу, методи і форми освоєння етнокультурного матеріалу здобувачами, роботу викладачів, їхня діяльність з управління взаємодією учасників і виконання ними завдань практики, діагностику й експертну оцінку етнокультурних освітніх проєктів та програм.

Саме тому головною ознакою готовності майбутніх гуманітаріїв до етнокультурної діяльності визначено їхню здатність до роботи в полінаціональному середовищі, прагнення до розв’язання та запобігання міжетнічних проблем, гармонізації національних взаємин.

Вітаємо здобувачку Анастасію Чечотку та наукового керівника Любов Кравченко з успішним захистом, а кафедру загальної педагогіки та андрагогіки з науковим поповненням!

You may also like...