Відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Освітні педагогічні науки» заочної форми навчання

16 лютого 2024 року відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів І курсу заочної форми навчання факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Освітні, педагогічні науки», яка проходитиме з 03.03.2024 р. до 29.03.2024 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Практика спрямована на формування загальних та фахових компетентностей майбутніх фахівців у галузі педагогіки вищої школи, готовності магістрантів до виконання професійної діяльності викладача вищої школи, закріплення та перевірку теоретичних знань, практичних умінь і навичок щодо здійснення навчально-методичної, наукової та виховної роботи в закладах вищої освіти.

Факультетський керівник, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Валентина Цина ознайомила майбутніх викладачів вищої школи з основними завданнями й змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, критеріями оцінювання та формою підсумкового контролю. Також було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами.

На освітній платформі Google Classroom буде розміщено всі необхідні навчально-методичні матеріали для магістрантів. Під час проведення настановчої конференції майбутні фахівці зверталися з питаннями, активно обговорювали особливості формування педагогічної компетентності викладача вищої школи в умовах академічного освітнього середовища.

You may also like...