На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.048 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Людмили Савенко

15 лютого 2024 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.048, що створена відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 60-А від 21.12.2023 р. На платформі ZOOM у змішаному форматі відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії випускниці аспірантури Людмили Савенко галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Здобувачка успішно захистила дисертацію «Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти», виконану під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки, ректорки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, члена-кореспондента НАПН України Марини Гриньової.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор Володимир Мокляк.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського Віктор Стрельніков та доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Тетяна Григоренко.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко та доктор педагогічних наук, доцент кафедри культурології Рената Винничук.

Члени разової спеціалізованої ради одностайно висловилися за актуальність обраної теми дослідження, адже українська мова та література не лише є основою освіти, але й необхідним елементом культурної спадщини нації. У контексті глобалізації і технологічних зрушень, збереження та популяризація мови, літератури та культури стають важливим завданням для освітньої системи. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності вимагає розробки спеціалізованих методик і педагогічних підходів. Це означає, що майбутні вчителі повинні мати глибоке розуміння не лише мови і літератури, але й етнічних, культурних, історичних і соціальних контекстів в освітньому процесі.

Крім теоретичної підготовки, важливо також забезпечити майбутніх учителів практичними навичками та досвідом роботи з етнокультурною складовою. Це може включати уроки вивчення фольклору, народних звичаїв та традицій, а також використання літературних творів, які відображають різноманітні аспекти культури та ідентичності.

Саме тому підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти є важливим елементом забезпечення якісної освіти та збереження культурної спадщини нації.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом, а кафедру загальної педагогіки та андрагогіки з науковим набутком!

You may also like...