В університеті відбулося засідання робочої групи зі створення/оновлення ОП «Теорія і практика STEM-освіти»

7 червня 2024 р. у режимі відеоконференції ZOOM відбулося засідання робочої групи зі створення/оновлення освітньо-професійної програми «Теорія і практика STEM-освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Гарант – професор Володимир Мокляк – розповів про особливості підготовки до акредитації; оновлення методичних рекомендацій до кваліфікаційних магістерських робіт, програм практик, освітніх компонентів; співпрацю з польськими колегами, участь у міжнародних проєктах за напрямом STEM тощо. Проєкт ОП оприлюднений на сайті кафедри, за умови затвердження оновленого професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» зміст ОП буде скориговано відповідно до нього.

Зовнішній стейкголдер доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Анна Боярська-Хоменко порушила важливе питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти означеної освітньої програми. Присутні обговорили потенційні бази практики, виконання завдань на яких було б суголосним програмним результатам навчання, а також закцентували увагу на дотриманні принципу єдності педагогічної теорії і практики у процесі реалізації освітньої програми.

Зовнішній стейкголдер доктор педагогічних наук, доцент, викладач інформатики та комп’ютерних технологій, завідувач аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права» Полтавського державного аграрного університету Наталія Кононец зауважила, що освітня професійна програма є динамічною, чітко прослідковується її розвиток, а колектив кафедри й робоча група систематично працюють над її удосконаленням. Також Наталія Василівна відзначила високий рівень кваліфікаційних магістерських робіт, на захисті яких у січні 2024 року вона була членом атестаційної комісії.

Зовнішній стейкголдер директор Комунального закладу «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради» Олена Цимбалюк подякувала присутнім за високопрофесійну підготовку магістрів, які навчалися й навчаються на обговорюваній освітній програмі. Так, випускниця Анастасія Кокарєва наразі працює у закладі, який очолює Олена Вікторівна, і підтверджує на робочому місці володіння необхідними компетентностями у STEM-орієнтованому професійному освітньому середовищі.

Член робочої групи доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко підкреслила унікальність освітньої програми, її популярність з-поміж вступників і висвітлила певні аспекти підготовки до акредитації у контексті сучасних вимог.

Член робочої групи кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Алла Хоменко розповіла про перспективність розвитку освітньої програми, інноваційний характер освітніх компонентів і тісний зв’язок теорії й практики.

Магістрант Артем Торяник висловив захоплення навчанням, особливо цікавим для нього є написання магістерської роботи. За свідченням Артема, освітній процес реалізується відповідно до чинних вимог МОН України, а компетентності, які здобувають студенти, є інноваційними і затребуваними у сучасному світі.

Запрошуємо вступників зануритися у захопливий світ STEM під час навчання на освітній програмі «Теорія і практика STEM-освіти»!

You may also like...