Доцент кафедри політекономії Олександр Сакало пройшов міжнародне стажування у Ягеллонському університеті (Польща)

Упродовж листопада-грудня 2023 р. доцент кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олександр Сакало успішно пройшов міжнародне стажування у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща). Програма стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»(180 годин, 6 кредитів ECTS)для педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна). Керівником програми виступив доктор габілітований, МВА, професор Вроцлавського університету природничих наук (Польща) Валєри Окуліч-Казарін. Основна частина лекційних занять та тренінгів була проведена доктором філософських наук, професором кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, гостьовим професором Ягеллонського університету Миколою Журбою. Участь у міжнародному стажуванні у дистанційному форматі взяли більше 200 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з усіх регіонів України.

Мета стажування полягала у формуванні у слухачів загального уявлення щодо проєктного менеджменту та практичних навичок розроблення власних освітніх проєктів. Стажування складалося з лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів, роботи в малих групах з репрезентацією результатів, ділових ігор, мініопитувань, рефлексією роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також передбачало мультимедійні презентації, роздатковий матеріал, консультації, тестування.

Програма стажування включала сім змістових модулів, у рамках яких різними фахівцями було прочитано чотирнадцять лекцій. Тематика занять була присвячена теоретико-методичним засадам проєктної діяльності в закладах освіти; організації фандрейзингу та проєктної діяльності у Варшавському та Ягеллонському університетах; Mini-MBA в управлінні проєктами; комунікації у проєктах та роботі зі стейкголдерами; біфуркаційній моделі адміністрування; Soft Skills та командній роботі; міжкультурній комунікації в міжнародній команді; проєктному менеджменту та різним стадіям реалізації проєкту; розробці власного освітнього проєкту. Разом із іншими колегами Олександр Сакало опановував використання моделі 7 Start, матриці стейкголдерів, ієрархічної структури робіт, діаграми Ганта у проєктній діяльності, практикувався у здійсненні SMART- та SWOT-аналізу проєкту, розробці щомісячного графіку заходів та загального бюджету проєкту.

Набуті Олександром Євгенійовичем під час проходження стажування уміння та навички є надзвичайно корисними і стануть у нагоді в процесі викладання навчальних дисциплін «Економіка просторового розвитку», «Підприємництво та фінансова грамотність», «Соціологія», «Методологія та організація наукової діяльності» та роботі над різними проєктами.

You may also like...