В університеті відбулося засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Теорія і практика STEM-освіти»

29 травня 2023 р. із застосуванням програми Zoom відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEM-освіти» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки разом із зовнішніми стейкголдерами.

Гарант ОП доктор педагогічних наук, професор Володимир Мокляк ознайомив присутніх колег з особливостями реалізації освітньої програми для першого набору магістрантів, коротко схарактеризував освітні компоненти й практики, репрезентував проєкт ОП на 2023 рік, проінформував про участь магістрантів у програмах внутрішньої академічної мобільності, стажування й підвищення кваліфікації. Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Анна Боярська-Хоменко (зовнішній стейкголдер) засвідчила відповідність ОП освітньому стандарту зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, а також наголосила на тому, що інформація щодо реалізації означеної ОП чітко й систематично прослідковується на сайті університету, кафедри й у соцмережах.

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету» Наталія Кононец (зовнішній стейкголдер) підкреслила інноваційність обговорюваної освітньої програми й висловила згоду стосовно співпраці з магістрантами на базі ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету»

Директор комунального закладу «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради» Олена Цимбалюк (зовнішній стейкголдер) також наголосила на важливості освітньої програми й окреслила перспективи подальшої співпраці кафедри і міжшкільного ресурсного центру.

Директор Полтавської обласної академії наук Тамара Лахач (член робочої групи) цілком підтримала проєкт освітньої програми і запросила магістрантів на подальші навчальні й виробничі практики.

Завідувач кафедри загальної фізики і математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Олег Саєнко (член робочої групи) закцентував увагу на актуальності напряму STEM-технологій в освіті й підтвердив успішність реалізації нової ОП.

Доктор педагогічних наук, професор Леся Петренко і кандидат педагогічних наук, доцент Алла Хоменко (члени робочої групи) ознайомили присутніх з дисциплінами, які вони осібно розробили для реалізації освітньої програми й зупинилися на ключових моментах реалізації освітньої програми.

Здобувачка вищої освіти Анастасія Кокарєва подякувала викладачам за ґрунтовні знання, вміння й навички, професійні компетентності, hard skills, soft skills, які отримують магістранти на лекційних, семінарських заняттях, протягом проходження практик. Оскільки Анастасія ще й працює вчителем інформатики в школі, то наголосила на тому, що саме зараз, у процесі реалізації НУШ, так необхідна підготовка саме на цій ОП.

Щиро дякуємо колегам і здобувачам вищої освіти й бажаємо успіхів у всіх починаннях!!!

You may also like...