В університеті відбулося вручення диплому доктора філософії випускниці аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Марії Поляковій-Лагоді

31 серпня 2023 р. ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, професорка Марина Гриньова вручила на вченій раді Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка диплом доктора філософії випускниці аспірантури Марії Поляковій-Лагоді.

Марія Полякова-Лагода – випускниця аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Університету зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Навчалася за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 654 від 16/10/2020. Під науковим керівництвом професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Валентини Цини підготувала та у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.028 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно захистила дисертацію, присвячену дослідженню проблеми просвітницької і виховної діяльності публічних бібліотек України в ХХ столітті.

Марія Полякова-Лагода висловила щиру вдячність керівництву університету, науковому керівникові, викладачам кафедр, які здійснюють підготовку докторів філософії, за високий професіоналізм, людяність та підтримку.

Виховання наукової еліти – надважливе завдання у важкий час, який нині переживає Україна. Науково-педагогічні працівники університету усвідомлюють покладену на них відповідальність і готуються до початку нового навчального року.

You may also like...