Відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

4 травня 2023 року відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів І курсу факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, яка буде проходити з 8.05.2023 р. до 2.06.2023 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка дистанційно.

Факультетський керівник, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Хоменко Алла Василівна ознайомила майбутніх викладачів вищої школи з основними завданнями й змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, критеріями оцінювання та формою підсумкового контролю. Також було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами дистанційно.

На освітній платформі Google Classroom розміщено всі необхідні навчально-методичні матеріали для магістрантів, у тому числі інформаційно-методичний посібник «Виробнича педагогічна практика у вищій школі: програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого рівня вищої освіти / уклад. А.В. Хоменко, О.Ю. Ільченко. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. 46 с.; визначено терміни подання звітної документації.

Під час проведення настановчої конференції майбутні фахівці ставили питання, активно обговорювали особливості проходження виробничої педагогічної практики у вищій школі в умовах дистанційного навчання.

You may also like...