В університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку вищої освіти України»

14 листопада 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за підтримки ректорату, зосібно ректорки університету професорки Марини Гриньової, відбулося пленарне засідання міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор розвитку вищої освіти України».

Захід організувала кафедра загальної педагогіки та андрагогіки. До конференції долучилося близько 280 учасників із Польщі, Бразилії, Канади, Німеччини, Тунісу та різних регіонів України: Києва, Вінниці, Волині, Умані, Полтави, Херсона, Запоріжжя, Харкова та ін.

Учасники зустрілися, щоб обговорити важливі проблеми концептуальних засад реформування національної вищої освіти в умовах євроінтеграції; світоглядного потенціалу педагогіки миру в розвитку вітчизняної системи освіти; провідних ідей педагогів-класиків та їх застосування в умовах сьогодення; підготовки українського вчителя-професіонала з точки зору методології, теорії, практики; передового досвіду педагогів-новаторів; впровадження інноваційних та STEM-технологій у вітчизняних закладах освіти.

Перше вітальне слово пролунало від ректорки університету, професорки Марини Гриньової, яка закцентувала увагу на розвитку університету, важливості розгляду окреслених питань учасниками конференції, значущості рейтингу ПНПУ імені В. Г. Короленка з-поміж педагогічних ЗВО, а також за результатами акредитації освітніх програм.

До привітань учасників конференції долучилися проректор із наукової роботи університету, професор Василь Фазан, декан факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки професорка Тетяна Барболіна, голова ради з організації виховної діяльності доцентка Людмила Гомля.

Надзвичайно цікавими стали виступи доповідачів на пленарному засіданні: «Педагогічна освіта в Україні: законодавчо-нормативні регулятиви» (Мирослава Вовк – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); «Система освіти в Польщі очима українців» (Dr Maryna Kyryliuk – specjalista Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli «WOM» w Bielsku-Białej); «Інформаційно-консультаційні технології в управлінні закладом освіти: освітній консалтинг» (Наталія Кононец – докторка педагогічних наук, доцентка, викладачка інформатики та комп’ютерних технологій, завідувачка аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права» Полтавського державного аграрного університету); «Використання інноваційних технологій в організації інформальної освіти майбутнього педагога» (Наталія Ткачова – докторка педагогічних наук, професорка, в. о. завідувача кафедри профільної підготовки Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна); «Formation of Information Competence in Medical Students: International Experience» (Zhanna Davydova – Doctor of Pedagogical Science, associate professor, senior researcher of the Professorship for Learning Science and Higher Education, ETH Zürich, Switzerland); «Методи та форми стратегій позиціонування провідних університетів Великої Британії та України» (Ірина Щербак – докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради); «Європейський вимір макаренківської педагогіки» (Андрій Ткаченко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка); «Produtos educacionais e o Programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica» – «Навчальні продукти та Програма післядипломної професійно-технологічної освіти» (Prof. Dr. Leandro Rafael Pinto – Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPTInstituto Federal do Paraná – campus Curitiba, Curitiba, Brasil); «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення» (Ольга Хвостенко – вчителька вищої категорії, вчителька-методистка, вчителька початкових класів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області»).

На пленарному засіданні не лише підсумовано результати наукових дискусій, а й окреслено перспективи подальшої співпраці. Доповіді учасників конференції буде надруковано у кафедральному збірнику наукових праць Дидаскал, № 24. Учасники конференції отримають сертифікати.

https://youtube.com/watch?v=qO2eo8mp45U%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Організаційний комітет Міжнародної наукової конференції висловлює подяку всім, хто долучився до проведення наукової події. Висловлюємо щирі сподівання, що конференція сприятиме дослідженню європейського вектору розвитку вищої освіти України.

Висловлюємо щиру подяку українським науковцям, дослідникам, педагогам-практикам, а також колегам з-за кордону за підтримку України!

You may also like...