Доцент кафедри політекономії Тетяна Непокупна пройшла підвищення кваліфікації

З 01.02.2021 р. по 15.03.2021 р. доцент кафедри політекономії Тетяна Непокупна підвищувала кваліфікацію на кафедрі управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

За час навчання було опрацьовано такі теми:

– вивчення досвіду навчально-методичної роботи кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії;

– удосконалення форм і методів аудиторної роботи;

– формування інформатичних компетентностей у процесі фахової підготовки;

– засвоєння досвіду формування цифрового освітнього контенту для навчальних дисциплін економічна теорія, державна політика у сфері зайнятості та соціального захисту населення, ринок праці, соціально-економічний розвиток, організація праці, управління соціальними проектами, управління конфліктами, соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, технології управління персоналом;

– вивчення досвіду проведення інтерактивних занять в умовах змішаного навчання;

– узагальнення досвіду розробки дистанційних курсів;

– підготовка та оприлюднення на засіданні кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії доповіді «Концепція «творчого руйнування» Й. Шумпетера як методологічна основа формування економічної політики інноваційного розвитку».

Ознайомлення з навчальним контентом дисциплін економічна теорія, державна політика у сфері зайнятості та соціального захисту населення, ринок праці, соціально-економічний розвиток, організація праці, управління соціальними проектами, управління конфліктами, соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, технології управління персоналом буде взято до уваги при оновленні ОП Економіка (спеціальність 051 Економіка), ОП Туризм (спеціальність 242 Туризм) та їх освітніх компонентів.

Адміністрація Полтавського університету економіки і торгівлі, колектив кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії створили сприятливі умови для підвищення фахового рівня і виконання програми підвищення кваліфікації.

You may also like...