У ПНПУ імені В. Г. Короленка акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Фізика і математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

20 червня 2023 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика і математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Експертна група на чолі з кандидатом педагогічних наук Ткаченко Анною Валеріївною (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 11 до 13 квітня 2023 р.

Комісія підкреслила злагоджену взаємодію й високий професіоналізм у діяльності структурних підрозділів закладу вищої освіти, очолюваного ректоркою професоркою Мариною Гриньовою та факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки на чолі з деканкою Тетяною Барболіною.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної фізики і математики на чолі з завідувачем і гарантом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика і математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидатом фізико-математичних наук доцентом Олегом Саєнком висловлюють щиру вдячність членам експертної групи, галузевої експертної ради, колективу університету, академічній спільноті, стейкголдерам, випускникам та студентам які активно долучилися до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою.

You may also like...