На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся науковий семінар «Дидактичні умови формування іншомовної предметної компетентності старшокласників в умовах неформальної освіти»

12 квітня 2024 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Дидактичні умови формування іншомовної предметної компетентності старшокласників в умовах неформальної освіти».

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко зазначила, що з-поміж різноманітних предметних компетентностей велике значення має іншомовна предметна компетентність. Володіння іноземною мовою сприяє підвищенню конкурентоспроможності особистості, робить можливим включення її до міжкультурної взаємодії, сприяє знайомству з цінностями різноманітних культур та досягнень людської цивілізації. Це, в свою чергу, сприяє всебічному розвитку особистості людини.

Учасники семінару розглянули структурно-функціональну модель формування іншомовної предметної компетентності. Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Олена Ільченко відзначила актуальність розробленої моделі формування іншомовної предметної компетентності учнів старших класів в умовах неформальної освіти. Ця модель охоплює принципи, функції росту, структурні компоненти, дидактичні умови, форми, методи, засоби навчання, діагностичний інструментарій та результати.

Професорка кафедри культурології Любов Кравченко закцентувала увагу на методологічних підходах, застосування яких забезпечує формування іншомовної предметної компетентності старшокласників в умовах неформальної освіти (компетентнісний, особистісно орієнтований, комунікативний, інтерактивний, індивідуальний, задачний, цілісний, біхевіористський, інтуїтивно-свідомий, свідомо-пізнавальний, діалогічний, комплексний).

Аспірантка четвертого року навчання освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» Олена Павленко схарактеризувала підґрунтя для оновлення змісту підготовки майбутніх учителів іноземних мов; розробки навчального спецкурсу «Англійська мова ХХІ століття: річний інтенсив для старшокласників»; створення навчально-методичних посібників для учнів закладів загальної середньої освіти «ЗНО з англійської мови на 200 балів», «Підкорюй англійську: практикуйся перед національним мультипредметним тестом».

В обговоренні також узяли участь доктори педагогічних наук, професори Василь Фазан, Володимир Мокляк, Лариса Семеновська, Валентина Цина; кандидати педагогічних наук, доценти Алла Хоменко, Іван Кравченко, Оксана Кирильчук; аспіранти.

Учасники міжкафедрального наукового семінару дійшли висновку, що основними дидактичними умовами формування іншомовної предметної компетентності старшокласників в умовах неформальної освіти є: диференціація завдань та матеріалів; використання різноманітних методів навчання; створення стимулюючого навчального середовища; розвиток самореалізації та самооцінки; кларність цілей та самооцінки; адаптація до індивідуальних потреб; структурованість навчального матеріалу.

You may also like...