Відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика)

27 червня 2023 р. на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньої-професійної програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В онлайн-заході взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Олександр Мамон та члени робочої групи: докторка фізико-математичних наук, доцентка, очільниця фізико-математичного факультету Тетяна Барболіна; кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська; кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри математичного аналізу та інформатики Оксана Дмитрієнко; здобувачі освіти Діана Олешко та Олександр Копил, а також стейкголдерка – заступниця директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» Анна Головань. До обговорення приєдналася завідувач кафедри англійської та німецької філології, доктор філологічних наук, доцент Марина Зуєнко.

Під час зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійної програми, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм.

Так, гарант освітньої програми, Олександр Мамон, зазначив, що під час оновлення освітньо-професійної програми були враховані інтереси всіх зацікавлених сторін щодо її успішної реалізації, включаючи студентів, викладачів університету та роботодавців.

У своєму виступі Тетяна Барболіна наголосила на важливості вирішення цілей освітньої програми шляхом їх узгодження з місією та основними завданнями університету. Вона зауважила, що зміст освітньої програми відповідає її об’єкту і цілям, а її освітні компоненти повністю забезпечують програмні результати навчання. Оксана Дмитрієнко підтримала проєкт освітньої програми, підкресливши, що в контексті поточної військово-політичної обстановки в країні має велике значення забезпечення освітнього середовища для здобувачів вищої освіти з точки зору їхнього життя і здоров’я. Тому при оновленні освітньої програми потрібно звернути на це увагу.

Ірина Тимінська підкреслила значення включення курсових робіт з усіх фахових методик до освітніх компонентів програми «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))». Це дозволить студентам закріпити теоретичний і практичний матеріал не лише з методики навчання інформатики, але й з методики навчання англійської мови та зарубіжної літератури, сприяючи якісній підготовці майбутніх учителів.

Анна Головань, представниця зацікавлених сторін, відзначила високу якість навчання студентів за програмою «Середня освіта (Інформатика та мова і література (англійська))», що проявляється в практичних навичках та професійній діяльності випускників. Вона запропонувала внести корективи до окремих компонентів освітньої програми з метою її подальшого вдосконалення.

Викладачі кафедри математичного аналізу та інформатики висловлюють свою вдячність всім учасникам робочої групи за підтримку освітньо-професійної програми і сподіваються на подальшу плідну співпрацю.

You may also like...