Аспіранти кафедри педагогіки та андрагогіки прозвітували про свою діяльність

7 грудня 2021 р. на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся звіт аспірантівспеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. На засіданні виступили аспіранти І року навчання та їхні наукові керівники – Яна Демус, Вадим Сорока (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Василь Фазан), Наталія Дорохова, Тетяна Пантелеймонова (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, професорка Марина Гриньова), Олександр Єрмоленко, Анна Сокіл (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Лариса Семеновська), Роман Клязьмін (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, професорка Валентина Цина), Ольга Луценко (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, доцентка Леся Петренко), Вадим Стадніченко (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Павло Хоменко); аспіранти ІІ року навчання та їхні наукові керівники – Артур Гобозашвілі, Олена Павленко (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Володимир Мокляк),  Олександр Москаленко (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, доцентка Леся Петренко).

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан окреслив можливості міжнародних стажувань аспірантів за сприяння відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків ПНПУ імені В. Г. Короленка, а також нагадав присутнім про можливість попереднього розгляду дисертації на засіданні фахового семінару після виконання аспірантом освітнього складника освітньо-наукової програми через два з половиною роки навчання.

Гарант освітньо-наукової програми професорка Лариса Семеновська зосередила увагу на публікаційній активності здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», зокрема на оприлюдненні результатів їхніх наукових пошуків у виданнях, що індексуються у визнаних Міністерством освіти і науки України наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection та Index Copernicus.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки доцент Володимир Мокляк наголосив на вчасному написанні дисертації, оформленні її відповідно до чинних вимог й участі аспірантів у науково-практичних конференціях різного рівня для апробації результатів їхніх наукових розвідок.

Професорка Олена Ільченко акцентувала увагу присутніх на використанні в дисертаціях релевантних методологічних підходів, зокрема базових та парадигмальних, і застосуванні в тексті рукопису методів дослідження, які б уповні розкривали процес наукового пізнання.

Доцентка Леся Петренко коротко ознайомила учасників засідання з чинними вимогами, що висувають до здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», та можливими змінами в нормативно-правовому регулюванні наукової діяльності молодих дослідників.

Професорка Валентина Цина наголосила на прийомах роботи із джерельною базою, важливості роботи з працями авторитетних дослідників і своєчасності захисту дисертації.

Доцентка Алла Хоменко зауважила, що зараз відбувається кардинальна зміна освітньої парадигми, здійснюється фундаментальна реформа наукової галузі. Саме тому важливим для захисту аспірантів є навчання на акредитованій освітньо-науковій програмі «Освітні, педагогічні науки».

You may also like...