Триває робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійних програм «Середня освіта (Математика і фізика)» та «Середня освіта (Математика та інформатика)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійних програм «Середня освіта (Математика і фізика)» і «Середня освіта (Математика та інформатика)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу №2270-Е від 21 грудня 2021 р. до складу експертної групи увійшли:

Шаров Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного) – керівник експертної групи;

Махомета Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Ліщинський Ігор Мирославович, кандидат фізико-математичних наук (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Дерус Вікторія Сергіївна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобувач вищої освіти).

Із програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням.

Перша офіційна зустріч членів експертної групи відбулася з адміністрацією університету: ректоркою професоркою Мариною Гриньовою, першим проректором доцентом Олексієм Гурою, проректором із наукової роботи професором Василем Фазаном, деканом фізико-математичного факультету професоркою Тетяною Барболіною, завідувачем кафедри загальної фізики і математики доцентом Олегом Саєнком, гарантом освітньої програми «Середня освіта (Математика та інформатика)» доцентом Валентином Марченком та гарантом освітньої програми «Середня освіта (Математика і фізика)» доценткою Любов’ю Черкаською.  Експерти мали поспіль дві зустрічі з науково-педагогічними працівниками, які безпосередньо відповідають за зміст освітніх програм, а також викладають на цих програмах. У режимі відеоконференції першого дня візиту проходили зустрічі зі здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, випускниками. Завершальною стала відкрита зустріч, до якої могли долучилися усі охочі висловитися щодо особливостей реалізації цих освітніх програм на фізико-математичному факультеті.

З огляду матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації освітніх програм, розпочався другий день візиту експертної групи. Під час онлайн-марафону експертам представили лекційні аудиторії, фізичні лабораторії з відповідним обладнанням, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, кімнату-музей Григорія Ващенка, комунікаційний простір Speak & Do, спортивний комплекс, бібліотеку, їдальню, студентський гуртожиток, а також велику актову залу. Питанням, що викликало особливий інтерес експертів, стала організація та методичне й дидактичне забезпечення дистанційного навчання здобувачів вищої освіти. Доцентка кафедри математичного аналізу та інформатики Оксана Дмитрієнко дала експертам вичерпні відповіді та продемонструвала віртуальні кабінети викладачів, які викладають на цих освітніх програмах, на платформі Moodle.

Робота експертної групи у другий день візиту передбачала зустрічі з адміністративним персоналом, допоміжними (сервісними) структурами.

Ознайомлення експертів з основними напрямками співпраці викладачів та студентів фізико-математичного факультету із роботодавцями відбулося під час зустрічі з директоркою КЗ «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім.  І. П.  Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» Наталією Вергал, директоркою ліцею №17 «Інтелект» Полтавської міської ради, головою ГО «Міська асоціація керівників закладів освіти «Співдружність» Оленою Голтвяницею, директоркою КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради Полтавської області» Інною Заворотюк, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради – освіти, культури та соціального розвитку Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області Юрієм Петренком, директором КЗ «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» Валерієм Шульгою, директором КЗ «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» Євгеном Яловцем, заступницею директора з навчально-виховної роботи Опішнянського ліцею Опішнянськоі селищної ради Полтавської області Оленою Педяш.

Під час фінальної зустрічі експертна група відзначила сильні сторони освітніх програм «Середня освіта (Математика і фізика)» та  «Середня освіта (Математика та інформатика)» і висловила побажання й пропозиції щодо їхнього удосконалення.

You may also like...