Викладачі та аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки взяли участь у вебінарі, присвяченому академічній доброчесності

15 вересня 2021 р. викладачі та аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки взяли участь у вебінарі «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», зініційованому Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та проведеного в режимі Zoom-конференції.

Заступник голови НАЗЯВО Олена Єременко звернула увагу на нормативну базу, що визначає підходи до навчально-методичного забезпечення; вимоги та рекомендації щодо оформлення і змісту цих матеріалів, а також права та обов’язки автора навчально-методичного забезпечення. Частину виступу спікерка присвятила питанню силабуса в контексті акредитації освітньої програми.

Член НАЗЯВО Іван Назаров розповів про політику, стандарти і процедури у сфері формування простору академічної доброчесності та законодавчі ініціативи Нацагентства з окресленого питання.

Андрій Сідляренко, директор «Unicheck Україна», повідомив про використання програмного забезпечення загалом в освітньому процесі та осібно для забезпечення академічної доброчесності.

Вебінар містив цінну інформацію як для методичної роботи викладачів, так і для здобувачів вищої освіти.

You may also like...