Роботодавці задоволені якістю освітніх програм зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

Протягом 19-21 січня 2022 року було проведено опитування роботодавців щодо якості освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка за освітніми програмами, які реалізуються на предметній спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).

Оцінку освітнім програмам “Середня освіта (Математика та інформатика)”, “Середня освіта (Математика і фізика)” – першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітній програмі “Середня освіта (Математика)” другого (магістерського) рівня вищої освіти давали 14 респондентів із керівництва об’єднаних територіальних громад,  закладів загальної середньої освіти.

Усі роботодавці визнали ці освітні програми якісними, підтвердили свою особисту участь у процедурі їх поліпшення.

Якість підготовки випускників очима роботодавців характеризує таблиця.

Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні! Чекаємо на Ваші пропозиції щодо покращення освітніх програм в нинішньому 2022 році!

You may also like...