Сучасні смарт-методики управління територіальними громадами у арсеналі знань і вмінь викладачів кафедри політекономії

Особливості та переваги переходу територіальних громад до управління 2.0, інструменти збору даних громад, побудова єдиної системи даних, використання даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розробка ефективних оперативних та стратегічних рішень для громад на основі аналізу даних, результатів моделювання та прогнозування – саме ці питання і проблеми стали предметом вивчення і опрацювання викладачами кафедри політекономії доцентами Тетяною Непокупною і Борисом Шевченком під час проходження дистанційного навчання за програмою курсу «Смарт-громада: управління на основі даних». Навчання здійснювалось у рамках реалізації проєкту «Е-рішення для громад» за підтримкою Програми «U-LEAD з Європою» та Центру розвитку інновацій.

Викладачі оволоділи знаннями з геопросторових даних, їх збору, обробки, зберігання та управління просторовими даними, їхньої трансформації, конвертації та впорядкування за допомогою геоінформаційних технологій. Розглянули цикл технологій збору даних щодо активів громади, методи створення та наповнення бази геоданих активів, аналізу та моделювання векторних, растрових та атрибутивних даних, а також технології публікації геопросторових даних у мережі Інтернет, успішно пройшли підсумкову атестацію та отримали сертифікати.

Така форма підвищення кваліфікації викладачів кафедри політекономії забезпечує реалізацію і дозволяє осучаснити зміст освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти та актуалізує її фокус.

You may also like...