Співробітництво університету з «Полтавською асоціацією бізнесу» та «Інститутом розвитку міста»

З ініціативи кафедри політекономії були підписані угоди про співпрацю між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, громадською спілкою «Полтавська асоціація бізнесу» (надалі – ГС «ПАБ») та комунальною організацією «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (надалі – КО «Інститут розвитку міста» ПМР). Підписи під документами поставили в.о. ректора Роман Сітарчук, голова ГС «ПАБ» Ірина Бессарабова та директор КО «Інститут розвитку міста» ПМР Тетяна Татаріна.

Розширення кола партнерів Університету відбулося зважаючи на необхідність інтегрувати інноваційний освітній досвід та наукові розробки у сферу бізнесу, враховуючи важливість і загальну зацікавленість у співпраці в напрямку розвитку підприємництва, у підготовці кадрів для сфери малого та середнього підприємництва, а також в напрямку розвитку Полтавської міської територіальної громади.

В рамках підписаних угод визначені такі пріоритетні напрями співпраці:

  • підготовка пропозицій і розробка проектів із використанням наукових напрацювань учених Університету щодо реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2021-2027 роки, соціально-економічних програм, спрямованих на розвиток малих та середніх форм підприємництва в регіоні;
  • створення на базі Університету робочої групи із залученням фахівців у галузі економіки та підприємництва, соціальних, управлінських та інших наук з реалізації партнерських проектів у сфері соціального, креативного, академічного підприємництва, забезпечення інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого і середнього бізнесу у Полтавському регіоні;
  • підготовка пропозицій і розробка проектів із використанням наукових напрацювань учених Університету щодо реалізації стратегії Полтавської міської територіальної громади, Концепції інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030», Плану сталої міської мобільності міста Полтава;
  • проведення спільних освітніх, інформаційних, профорієнтаційних та інших заходів, впровадження практичної підготовки студентів на підприємствах Полтавської міської територіальної громади;
  • організація та проведення навчальних візитів, консультацій, регулярних взаємних зустрічей, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій і інших подібних заходів;
  • розробка та впровадження в освітній процес Університету навчальних курсів, сертифікатних програм та наукових практикумів соціально-економічного, підприємницького та бізнес-орієнтованого спрямування, зокрема з питань публічної політики, підприємництва, інноваційної діяльності з метою розвитку економіки Полтавської міської територіальної громади, формування підприємницьких навичок та соціальної відповідальності студентської молоді;
  • удосконалення освітніх програм Університету (зокрема, за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 242 Туризм) відповідно до потреб та запитів бізнесу, залучення представників малого та середнього підприємництва до участі у робочих групах з розробки та удосконалення освітніх програм.

You may also like...