На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.040 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Алли Євгенівни Кобобел

24 січня 2024 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради, створеної відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради №56-А від 29.11.2023 р.

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) випускниці аспірантури Алли Кобобел (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки) відбувся з використанням засобів відеозв’язку Zoom.

Здобувачка успішно захистила дисертацію на тему «Розвиток дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти України (кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття)», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олени Ільченко.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки, вчений секретар Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Анна Боярська-Хоменко; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Віталія Примакова. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Леся Петренко; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Валентина Цина.

Наукове значення дисертації підкреслюється застосуванням теоретичних висновків і положень щодо організації дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти

Основні положення дисертації мають практичну цінність для організації дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти України на основі єдності традицій та інновацій, виявлення прогресивних тенденцій розвитку дозвіллєвої діяльності і шляхів актуалізації прогресивного досвіду в сьогоднішніх умовах.

Упевнені, що захищена дисертація Алли Кобобел стане трампліном для продовження нею наукових пошуків у сфері педагогіки. Вітаємо здобувачку Аллу Євгенівну Кобобел  та її наукового керівника Олену Юріївну Ільченко з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання!

You may also like...