Сергій Степаненко пройшов навчання за програмою Ясського університету імені А. І. Кузи (Румунія)

З 10 березня по 31 травня 2021 р. завідувач кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Сергій Степаненко успішно опанував курс «Методи дослідження в соціальних науках» (Research methods in Social Sciences), ініційований та розроблений науковцями Ясського університету імені Александру Йоана Кузи (Universitatea Alexandru Ioan CuzadinIaşi, Румунія). Навчання відбувалось в онлайн-режимі англійською мовою. Навчальний курс було розроблено і реалізовано у рамках проєкту ENACTED «Європейський Союз та його сусіди. Мережа для активізації участі ЄС на східних кордонах», що фінансується Європейським Союзом. В Україні проєкт спільно координують ГО «Квадрівіум», ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Під час навчання здобувачі мали опрацювати матеріали чотирьох тематичних блоків, зокрема: «Вступ до методології досліджень», «Багатоваріантний аналіз даних», «Використання SPSS (статистичного пакету в соціальних науках)», «Опитування та анкетування в соціальних науках», а також пройти тестування за кожним із них. За результатами опанування курсу учасники посилили власні професійні компетентності щодо пошуку та аналізу релевантної інформації; доступу та аналізу матеріалів ЄС (ресурсів, баз даних); формулювання та верифікації робочих гіпотез у власних дослідженнях; застосування статистичного аналізу в наукових розвідках; підвищення навичок критичного мислення з урахуванням різних точок зору та перспектив. Отримані компетентності, підтверджені Сертифікатом, Сергій Степаненко використовуватиме у науковій та освітній діяльності у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

You may also like...