Співпраця кафедри політекономії ПНПУ імені В. Г. Короленка і Полтавської асоціації бізнесу

Завідувач кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Сергій Степаненко другий навчальний рік поспіль долучений до реалізації освітнього проєкту PRO: освіта, започаткованого громадською спілкою «Полтавська асоціація бізнесу» та спрямованого на підвищення рівня економічної свідомості та фінансової грамотності молоді м. Полтави та регіону.

У 2020-2021 н. р. у рамках проєкту Сергій Степаненко був консультантом та тренером навчальних програм: «Pro економіку» та «Pro маркетинг». Навчальні заняття відбувалися щотижня у другій половині дня і тривали із жовтня 2020 р. по травень 2021 р. Зустрічі враховували рівень карантинних обмежень у місті і проходили як офлайн, так і в онлайн-форматі.

Курс «Pro економіку» спрямований на формування у молоді економічного світогляду, розвиток творчого мислення, набуття навичок критичного аналізу та об’єктивної оцінки економічної ситуації, прийняття самостійних рішень, розвиток комунікаційних здібностей, вміння розв’язувати конкретні життєві ситуації. Учасники курсу протягом навчального часу опанували розділи «Вступ до економіки», «Ринок», «Особисті фінанси», «Бізнес і підприємці», «Макроекономічна політика держави».

Курс «Pro маркетинг» орієнтований на формування у старшокласників сучасної системи поглядів, теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації. Учасники курсу протягом навчального часу опанували теми за розділами «Сучасна концепція маркетингу», «Маркетингова політика», «Сучасні технології маркетингу».

Проведені заняття у рамках освітніх програм були досить розмаїтими за змістом та формами, з використанням інтерактивних методик, ділових ігор, дискусій, ситуаційних завдань. Під час занять учасники неодноразово зустрічалися із місцевими підприємцями, представниками професії, відвідували з екскурсіями підприємства Полтави. Так, у березні 2021 р. PRO: освітяни мали змістовну екскурсію до ТОВ «Системи модернізації складів» (ТМ «KONSORT»), де оглянули виробничі корпуси підприємства, ознайомилися з LEAN-технологіями у виробництві та управлінні, отримали уявлення про технологічні можливості виробництва, обговорили бізнес-процеси та корпоративну культуру із менеджментом компанії.

27 травня 2021 р. учасники проєкту мали змогу завітати у головний офіс та на склади мережі соціальних магазинів «Аврора». Під час екскурсії старшокласники дізналися про стратегію компанії, принципи її менеджменту, сучасні методи управління, ознайомилися із корпоративною культурою та системою мотивації співробітників, системою соціальної відповідальності підприємства, мали змогу отримати вичерпні відповіді на актуальні питання управління бізнесом від керівника компанії – Лева Жиденка.

І організатори, і викладачі, і учасники визнають, що неформальна економічна освіта сприяє розвитку комунікативних здібностей, вмінню розв’язувати конкретні життєві ситуації, підвищенню рівня особистісної та громадянської компетентності. Участь в освітніх та профорієнтаційних заняттях стимулює бажання молоді у подальшому здобувати вищу економічну освіту, стати активним суб’єктом економічних відносин, розпочати власну справу.

You may also like...