На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Основи організації інклюзивної освіти»

15 червня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Основи організації інклюзивної освіти» із залученням викладачів кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури та вихователя-методиста, лектора Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського.

Проректор з наукової роботи університету Василь Фазан зосередив увагу на здобутках закордонних практик організацій інклюзивної освіти та можливості їх творчого застосування в українських реаліях.

Декан факультету фізичного виховання та спорту Павло Хоменко акцентував увагу на важливості усвідомлення теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад організації інклюзивної освіти.

Завідувачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко підкреслила актуальність інклюзивного навчання з фізичної культури.

Спікер семінару, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, професор Володимир Мокляк змістовно охарактеризував теоретико-методологічні основи організації інклюзивної освіти, зокрема зупинився на сутності концепцій нормалізації, розвитку освіти в Україні, спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку, концепції інклюзивної освіти тощо.

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Олена Ільченко зупинилася на потребі здійснення науковихдосліджень та практичних пошуків реалізації інноваційних підходів в організації інклюзивної освіти, як в закладах шкільної, так і позашкільної освіти.

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко акцентувала увагу на потребі формування усвідомленого розуміння основних положень інклюзивної освіти, вироблення навичок командної роботи при навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами, формування навичок диференційованого викладання та оцінювання тощо.

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Валентина Цина зосередила увагу на необхідності і постійній потребі удосконалення педагогічної майстерності у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Випускниця аспірантури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Алла Кобобел обґрунтувала важливість розробки авторського навчального спецкурсу «Організаційно-змістові засади дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами» з метою підготовки майбутніх педагогів-організаторів шкільної та позашкільної освіти.

В обговоренні також взяли участь кандидатки педагогічних наук, доцентки Алла Хоменко, Оксана Даниско, Марина Лебединська; аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Наталія Черниш, Всеволод Ланін, Анастасія Журенко, Валерія Захарова, Москаленко Олександр, Брах Юлія, Луценко Ольга, Кокарєва Анастасія та ін.

Учасники міжкафедрального наукового семінару окреслили основні завдання для освітянської спільноти щодо організації інклюзивної освіти в Україні: розуміти важливість гуманного і толерантного ставлення до людських відмінностей, визнання цінності кожної особистості, поваги до її прав, свобод, гідності й водночас, неприпустимості будь-яких проявів дискримінації та ізоляції; усвідомлювати потреби подальшого упровадження гуманістичної парадигми інклюзивного навчання, основних положень філософії «Школа для всіх»; популяризувати досвід і здобутки організації інклюзивної освіти і, зокрема, в закладах позашкільної освіти, накопичувати знання та розширювати наукову інформацію.

You may also like...