Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка і Український Вільний Університет (м. Мюнхен, Німеччина) уклали угоду про співпрацю

20–23 листопада 2019 р. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Леся Петренко проходила стажування з педагогіки в Українському Вільному Університеті в Мюнхені (Німеччина) у рамках двосторонньої угоди.

Під час стажування Леся Петренко зустрічалася з ректором професором Марією Пришляк, працівниками бібліотеки Віктором Головачем, Надією Хоманчук та студентами університету. Викладачка ПНПУ відвідала бібліотеку Українського Вільного Університету, яка є однією із найважливіших українських культурних цінностей Європи, вивчала архів відомого науковця і педагога Григорія Ващенка, який працював в Українському Вільному Університеті.

22 листопада 2019 р. відбулося підписання угоди про міжнародне наукове співробітництво (на період трьох років – 2019-2022 рр.) між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка (кафедра загальної педагогіки та андрагогіки – доцент Леся Петренко) і Ukrainische Freie Universität (м. Мюнхен, Німеччина) (ректор – професор Марія Пришляк). Ініціювали угоду – ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г Короленка професор Микола Степаненко, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко, ректор Українського Вільного Університету професор Марія Пришляк. Угодою передбачено: обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, публікаціями, проведення конференцій, семінарів, практикумів; підвищення кваліфікації, стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників; видання наукових праць, реалізація програм зі студентської мобільності.

Заснований у 1921 році, Український Вільний Університет є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, а й єдиним у світі закладом вищої освіти поза межами України з українською мовою навчання.

Університет складається з трьох факультетів: державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики. Рішенням Міністерства освіти Баварії № XI 60710 від 16 вересня 1950 року, УВУ наділений правом надавати наукові ступені маґістра, доктора та габілітованого доктора.

Український Вільний Університет сьогодні – це поєднання традицій і сучасних підходів до викладання, можливість здобути міжнародну кваліфікацію, вдосконалити іноземну мову, набути міжкультурну компетенцію.

You may also like...