Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.007

24 травня 2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.007 (у режимі онлайн) відбувся захист дисертації Вікторії Опанасенко «Педагогічні ідеї та громадська діяльність П. К. Загайка (1928–2013 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лариса Семеновська.

Голова ради – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Марина Гриньова.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Оксана Даниско.

Офіційними опонентами виступили: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Віталія Примакова.

Вітаємо здобувачку і наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших досягнень у науковій і педагогічній діяльності.

You may also like...