На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.060 відбувся публічний захист дисертації Олександра Москаленка на здобуття наукового ступеня доктора філософії

4 червня 2024 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради, створеної відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 24-А від 28.03.2024 р.

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) випускника аспірантури Олександра Москаленка відбувся з використанням засобів відеозв’язку Zoom в режимі реального часу.

Здобувач успішно захистив дисертацію на тему «Дидактичні умови формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики»,виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лесі Петренко.

Голова спеціалізованої разової вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної і професійної освіти, декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Станіслав Бурчак і доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри освітніх наук, цифрового навчання та академічного підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Наталія Ткачова. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олена Ільченко та доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Оксана Даниско.

Члени разової спеціалізованої ради одностайно підтримали актуальність обраної теми дослідження, оскільки очевидною є необхідність орієнтування процесу підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних ЗВО України на формування і розвиток умінь, спрямованих на ефективну математичну освіту в умовах цифровізації освітнього процесу.

Наукове значення дисертації підкреслюється застосуванням теоретичних висновків і положень щодо системи підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних ЗВО загалом та формування цифрової компетентності у майбутніх учителів математики зокрема.

Інформаційний ресурс дисертації може використовуватися в практиці викладання дисциплін математичного, педагогічного та комп’ютерного циклів, у процесі планування самоосвітньої діяльності студентів, підвищення кваліфікації шкільних учителів математики, для укладання навчальних посібників та цифрових освітніх ресурсів, методичних рекомендацій, а також у системі післядипломної педагогічної освіти.

Упевнені, що захищена дисертація стане підґрунтям Олександру Москаленку для продовження наукових пошуків у царині педагогіки.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання!

You may also like...