На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.037 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Наталії Черниш

20 грудня 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради, створеної відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 53-А від 26.10.2023 р.

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) випускниці аспірантури Наталії Черниш (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки) відбувся з використанням засобів відеозв’язку Zoom.

Здобувачка успішно захистила дисертацію на тему «Правова освіта офіцерів у закладах вищої військової освіти України (середина ХХ – початок ХХІ століття)», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олени Ільченко.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту освіти, проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Григорій Луценко і кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Руслан Басенко. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Любов Кравченко та доктор педагогічних наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання, декан факультету фізичного виховання та спорту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Павло Хоменко.

Наукове значення дисертації підкреслюється застосуванням теоретичних висновків і положень щодо організації правової освіти офіцерів у ЗВВО України, підготовки фахівців, як з педагогічних наук, так і з підготовки та виховання офіцерських кадрів.

Основні положення дисертації мають практичну цінність для організації правової освіти офіцерів у ЗВВО України на основі єдності традицій та інновацій, виявлення прогресивних тенденцій розвитку правової освіти офіцерів у ЗВВО і шляхів актуалізації прогресивного досвіду в сьогоднішніх умовах.

Упевнені, що захищена дисертація Наталії Черниш стане плацдармом для продовження нею наукових пошуків у царині педагогіки. Вітаємо здобувачку та наукового керівника Олену Ільченко з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання!

You may also like...