На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся звіт аспірантів

26 грудня 2023 року на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки дистанційно відбувся звіт аспірантів усіх років навчання.

Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» звітувалися за чітко визначеним алгоритмом: рік навчання, тема дисертації, науковий керівник, ступінь готовності дисертації, публікаційна активність; для аспірантів четвертого року навчання – потенційна можливість захисту дисертації в межах терміну навчання в аспірантурі.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан наголосив на потенційній можливості створювати в університеті разові спеціалізовані вчені ради зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта. Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки професор Володимир Мокляк окреслив основні положення «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів України № 44 від 12 січня 2022 року). Професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко запропонувала затвердити звіти аспірантів і мотивувала їх до систематичної роботи над дисертацією. Професори Олена Ільченко і Валентина Цина підтримали пропозицію ухвалити звіти аспірантів і дали слушні поради щодо методологічних підходів і джерельної бази дослідження.

You may also like...