На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Правова освіта у військовій вищій школі»

На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Правова освіта у військовій вищій школі» із залученням викладачів кафедри культурології, кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання.

Проректор з наукової роботи університету Василь Фазан зосередив увагу на історіографічному огляді розвитку правової освіти офіцерів у вищій військовій школі України з погляду сучасної педагогічної науки. Акцентував на важливості розуміння теоретико-методологічних засад організації правової освіти у закладах вищої військової освіти.

Декан факультету фізичного виховання та спорту Павло Хоменко акцентував увагу на важливості усвідомлення нормативно-правових та організаційно-методичних засад організації правової освіти у вищій військовій школі України.

Професорка кафедри культурології Любов Кравченко підкреслила важливість вивчення багатого досвіду з підготовки військових фахівців, накопиченого у ХХ столітті, що дає можливість визначити подальші кроки у вдосконаленні процесу підготовки кадрів для Збройних Сил України.

Спікер семінару, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк змістовно охарактеризував розвиток правової освіти у вищій військовій школі України в умовах її реформування та інтеграції у національну систему освіти.

Випускниця аспірантури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Наталія Черниш обґрунтувала важливість розробки авторського навчального спецкурсу «Основи організації правової освіти у військовій вищій школі» з метою ознайомлення студентів зі специфікою організації правової освіти у військовій вищій школі, набуття здобувачами вищої освіти загальних та спеціальних компетентностей щодо планування та організації правоосвітньої діяльності у військовій вищій школі.

В обговоренні також взяли участь доктори педагогічних наук, професори Олена Ільченко, Леся Петренко, Лариса Семеновська, Валентина Цина; кандидати педагогічних наук, доценти Алла Хоменко, Іван Кравченко; аспіранти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Учасники міжкафедрального наукового семінару окреслили основні завдання для освітянської спільноти щодо правової освіти у військовій вищій школі України: усвідомити потребу якісної правової освіти, необхідної для підготовки кадрів для Збройних Сил України, які захищають конституційний лад та суверенітет держави; осмислити право і мораль як універсальні форми вираження свободи, справедливості, рівності та гуманізму; розуміти військову освіту як невід’ємну складову національної системи освіти України; популяризувати досвід і здобутки організації правової освіти офіцерів у ЗВВО України, накопичувати знання та розширювати наукову інформацію.

You may also like...