На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Організація процесу навчання в церковно-парафіяльних школах України ХІХ – початку ХХ ст.»

1 грудня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Організація процесу навчання в церковно-парафіяльних школах України ХІХ – початку ХХ ст.»» із залученням викладачів кафедр дошкільної освіти та кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Перший проректор Олексій Гура закцентував увагу на процесі розвитку церковно-парафіяльних шкіл України ХІХ – початку ХХ ст. як одних із найпоширеніших закладів початкової освіти.

Проректор з наукової роботи університету професор Василь Фазан зосередив увагу присутніх на наукових узагальненнях практичного досвіду у церковно-парафіяльних школах України як осередках освіти і духовності у ХІХ – початку ХХ ст. та схарактеризував основні передумови розвитку церковно-парафіяльних шкіл.

Завідувачка кафедри дошкільної освіти професорка Олена Гнізділова підкреслила важливість вивчення багатого досвіду церковно-парафіяльних шкіл та можливості прогностичного розвитку ідей і досвіду церковно-парафіяльних шкіл у сьогодення.

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко у своєму виступі актуалізувала ретроспективу вивчення розвитку церковно-парафіяльних шкіл як закладів освіти, виявлення нових імен церковнослужителів, богословів, викладачів, переосмислення їхнього внеску в розвиток вітчизняної педагогічної думки та ролі навчальних закладів, які раніше були досліджені фрагментарно або зовсім не досліджувалися.

Спікер семінару, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки професор Володимир Мокляк змістовно охарактеризував процес навчання дітей у церковно-парафіяльних школах України і акцентував увагу на можливостях втілення ідей цих навчальних закладів у сучасну систему освіти.

Випускник аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Віталій Шафрановський схарактеризував основні передумови розвитку церковно-парафіяльних шкіл (подолання тотальної неграмотності населення; створення єдиної системи початкових закладів освіти; виховання підростаючого покоління на християнських засадах задля подолання проявів девіантної поведінки та ін.).

В обговоренні також узяли участь доктори педагогічних наук, професори Олена Ільченко, Лариса Семеновська, Валентина Цина; кандидати педагогічних наук, доценти Алла Хоменко, Іван Кравченко; аспіранти кафедр загальної педагогіки та андрагогіки та історії України.

Учасники міжкафедрального наукового семінару дійшли висновку, що виховні постулати багатьох видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів містять ідеї православ’я, з якими суголосна теорія й практика освітнього процесу в церковно-парафіяльних школах означеного періоду. Зокрема, К. Ушинський наголошував на «гуманізувальному впливі на виховання Євангельського вчення»; Г. Ващенко сформулював виховний ідеал української молоді – «служба Богові й Батьківщині»; В. Сухомлинський вивів своє педагогічне кредо – «возлюби дитину; возлюби її сильніше, ніж самого себе»; Я. Корчак створив «Молитву вихователя», у якій розкрив заповітний сенс процесу виховання як великого таїнства; Ш. Амонашвілі визнавав «безсмертя душі людини», потребу її «вічного духовного удосконалення».

You may also like...