Освітні програми предметної спеціальності «Середня освіта (Математика)» у контексті інновацій шкільної практики

На фізико-математичному факультеті відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами. Викладачі кафедр загальної фізики та математики і математичного аналізу та інформатики доценти Тетяна Барболіна, Валентин Марченко, Людмила Матяш, Любов Черкаська, старший викладач Микола Красницький мали нагоду разом із провідними учителями математики та інформатики регіону обмінятися думками щодо перспектив поліпшення освітніх програм «Середня освіта (Математика і фізика)» та «Середня освіта (Математика та інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 (Математика), за якими відбувається підготовка здобувачів освіти на факультеті. До розмови долучилися методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського Ольга Лозинська, учителі міста Полтави та Полтавської області Олена Педяш (Опішнянський опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів), Світлана Ховрак (Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»), Тетяна Шелег (Лубенська загальноосвітня школа №1),  Тетяна Шиманська (Ліцей №17 «Інтелект» Полтавської міської ради), Вікторія Юшкова (Ліцей №33 Полтавської міської ради).

Педагоги схвально висловились стосовно змістового наповнення освітніх програм, збалансованого посеместрового розподілу обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів, а включення до програм трьох виробничих педагогічних практик, на їх думку, забезпечує реалізацію потенціалу програм щодо формування й розвитку у студентів професійних знань, навичок та вмінь, які становитимуть основу виконання майбутніми фахівцями основних виробничих функцій вчителя математики.

Одним з актуальних викликів сьогодення в освітній галузі, на переконання стейкхолдерів, є потреба у забезпеченні якісної підготовки учителів-предметників, готових ефективно працювати в умовах Нової української школи. Відтак, одним з напрямків удосконалення освітніх програм, є перегляд змісту фахово орієнтованих дисциплін, зокрема «Методики навчання математики», з метою акцентуації уваги здобувачів освіти у процесі опанування вказаного освітнього компоненту на концептуальних засадах реформування середньої школи, меті, основних завданнях нової школи, нормативних документах, що регламентують упровадження Нової української школи, модельних програмах з математики різних авторських колективів та відповідних підручниках, а також особливостях організації навчально-виховного процесу, інноваціях у його методичному та дидактичному забезпеченні. Викладачі кафедр висловили суголосну позицію щодо потреби в імплементації основних положень Нової української школи у навчальний процес у педагогічному виші.

Продуктивне обговорення проблем сучасної освіти, обмін досвідом практичної роботи, висловлені пропозиції засвідчують зацікавленість обох сторін зустрічі і зумовлюють перспективи подальшої плідної співпраці.

You may also like...