На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся науковий семінар «Імплементація Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

14 лютого 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Імплементація Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» із залученням викладачів інших кафедр університету та аспірантів кафедри спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

На заході були присутні доктори педагогічних наук, професори Василь Фазан, Олена Ільченко, Лариса Семеновська, Валентина Цина; доктори педагогічних наук, доценти Володимир Мокляк та Леся Петренко; кандидати педагогічних наук, доценти Петро Артюшенко, Іван Кравченко, Алла Хоменко, Катерина Лобач, Оксана Даниско; аспіранти Тетяна Бондаренко, Алла Кобобел, Юлія Перебийніс, Наталія Черниш.

Проректор з наукової роботи Василь Фазан звернув увагу на актуальності своєчасного донесення інформації до здобувачів та їхніх наукових керівників щодо нормативно-правової бази, котра врегульовує питання дотримання процедури захисту наукових робіт на присудження ступеня доктора філософії.

Професорка Лариса Семеновська розповіла про ключові вимоги до написання дисертаційних робіт, оприлюднених в Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

Доцентка Леся Петренко апелювала до необхідності перевірки роботи на плагіат в системі Unicheck, пояснила термін «самоплагіат» використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк звернув увагу присутніх на процедуру проходження попередньої презентації результатів дисертації, створення разової спеціалізованої ради та публічного захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Доцентка Оксана Даниско окреслила ключові вимоги до рецензентів і офіційних опонентів, що забезпечують об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків до дисертації.

Завідувач аспірантурою та докторантурою нашого університету Катерина Лобач зауважила на необхідності висвітлення наукових результатів дисертації не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, пояснивши при цьому, які саме видання зараховуються до цієї кількості.

В обговоренні взяли активну участь професори Олена Ільченко та Валентина Цина, а також випускники аспірантури Тетяна Бондаренко та Алла Кобобел, аспіранти четвертого року навчання Наталія Черниш та Юлія Перебийніс.

Учасники кафедрального наукового семінару відзначили актуальність окреслених аспектів, необхідність тримання руки на пульсі щодо питання нормативно-правового врегулювання процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії.

You may also like...