На фізико-математичному факультеті відбулися зустрічі «Формування індивідуальної освітньої траєкторії»

24-25 березня на фізико-математичному факультеті для студентів I-III курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальностей 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки, 051 Економіка було організовано онлайн-зустрічі, присвячені формуванню індивідуальної освітньої траєкторії, одним із механізмів якої є вибір здобувачами навчальних дисциплін.

Декан факультету Тетяна Барболіна відзначила потужний науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедр факультету у контексті можливостей задоволення освітніх потреб студентів щодо опанування ними різноманітних сучасних навчальних дисциплін, що вигідно доповнюють і розширюють комплекс обов’язкових дисциплін. Тетяна Миколаївна зупинилася на процедурних питаннях організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін відповідно до діючого Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ПНПУ імені В.Г. Короленка. З кожної спеціальності декан представила перелік дисциплін, пропонованих для вибору здобувачами освіти у 2022/2023 навчальному році.

До представлення вибіркових дисциплін долучилися завідувачі кафедр факультету, гаранти освітніх програм, інші викладачі факультету. Характеризуючи вибіркові навчальні дисципліни, вони відзначали їх змістове наповнення, місце дисципліни в системі загальної та професійної підготовки здобувачів освіти за відповідними освітніми програмами, наголошували на міждисциплінарних зв’язках, акцентували увагу на наукових та практичних результатах навчання, відзначали унікальність пропонованих дисциплін.

Ознайомлення здобувачів освіти з каталогом вибіркових навчальних дисциплін та їх описами, що знаходяться у відкритому доступі на сайті Університету та сайтах відповідних кафедр, надана викладачами корисна інформація дозволить студентам зробити свідомий вибір дисциплін, скласти індивідуальні навчальні плани та сформувати власну освітню траєкторію.

You may also like...