Студенти освітньо-професійної програми «Економіка» успішно захистили курсові роботи

16 та 23 грудня 2021 р. на кафедрі політекономії в очному та дистанційному форматах відбулися захисти курсових робіт студентів четвертого курсу освітньо-професійної програми «Економіка» денної та заочної форм навчання відповідно.

Представлені наукові дослідження стали закономірним результатом багаторічної плідної співпраці студентів та їхніх наукових керівників. Всі роботи повністю відповідали вимогам, пройшли апробацію на наукових конференціях та засіданнях студентських проблемних груп, доповіді супроводжувалися презентаціями.

Тематика курсових робіт майбутніх фахівців-економістів охоплювала широкий спектр актуальних проблем як безпосередньо економіки, так і дотичних сфер життєдіяльності людини і суспільства: людського капіталу, боротьби з бідністю, інформаційних систем, соціальних цінностей, споживання вживаних речей, інтернет-торгівлі, цифрової економіки, «економіки щастя» та соціально-економічної місії музеїв.

Під час захисту студенти продемонстрували належний рівень теоретичних та практичних знань, гарні презентаційні навички, уміння аргументовано ставити та відповідати на питання. Презентації всіх робіт викликали жваве обговорення за участю студентів та викладачів.

Комісія із захисту курсових робіт у складі завідувача кафедри, доцента Сергія Степаненка, доцентів Тетяни Непокупної і Бориса Шевченка надала компетентну оцінку кожній роботі та виступу. Усі роботи були успішно захищені, а найвищий відмінний бал отримали Анастасія Щербина (Тема: «Безумовний базовий дохід як інструмент боротьби з бідністю: світовий досвід та вітчизняні перспективи», науковий керівник – доцент Сергій Степаненко) і Віталіна Сухорада (Тема: «Соціально-економічні детермінанти споживання вживаних речей домогосподарствами України», науковий керівник – доцентка Тетяна Непокупна).

Студенти разом із науковими керівниками планують подальші наукові розвідки з різної та актуальної економічної проблематики.

You may also like...