Академічна мобільність студентів освітньо-професійної програми Економіка

Важливою складовою фахової підготовки студентів-економістів є внутрішня академічна мобільність. Вона дозволяє розширити коло теоретичних знань та практичних навичок за спеціальністю, ознайомитися із досвідом організації освітнього процесу в інших закладах вищої освіти регіону.

Упродовж І семестру 2021–2022 н. р., на підставі укладеної угоди про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка і Полтавським державним аграрним університетом, студентка групи Е-41 спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми Економіка Марина Литвин вивчала дисципліну «Логістика» (4 кредити, форма контролю – залік) на кафедрі маркетингу.

Під час опанування освітнього компоненту студентка отримала такі знання з курсу: логістика як інструмент ринкової економіки, концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики, об’єкти логістичного управління та логістичні операції, логістична діяльність та логістичні функції, логістичний менеджмент в системі загального менеджменту, логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва, логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу, логістичний підхід до обслуговування споживачів, склад і транспорт в логістиці.

Студентка успішно опанувала освітній компонент і отримала відмінну оцінку.

You may also like...