Участь викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки у реалізації наукового складника програм підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, докторка педагогічних наук Лариса Семеновська взяла участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.451.005 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

На засіданні обговорювалася дисертація Алли Самко «Педагогічні ідеї і наукова діяльність Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 рр.)», подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії  в галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, за спеціальністю – 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лариса Лук’янова. У науковій дискусії також взяли участь провідні вчені за фахом: докторка педагогічних наук, професорка Олена Аніщенко, докторка педагогічних наук, професорка Мирослава Вовк, докторка педагогічних наук, професорка Наталія Дічек, доктор педагогічних наук, професор Олександр Лавріненко.

You may also like...