Науково-методичні здобутки викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

19 серпня 2022 року завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк та докторка педагогічних наук Леся Петренко взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі на тему: «STEM-освіта: практичний кейс та методичні рекомендації».

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

Під час семінару було обговорено стан та актуальні питання розвитку STEM-освіти в Україні, реалізації STEM-підходів у 5 класах Нової української школи; презентовано методичні рекомендації з питань розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році; ознайомлено педагогічних працівників з проблемами та ресурсами професійного розвитку з питань STEM-освіти. Репрезентовано актуальні питання, які стосуються: ресурсів для педагога – методичних аспектів впровадження STEM-освіти; переваг використання конструктора Jimu robot при навчанні робототехніки у школі; STEM-педагога, який надихає на успіх інших; реалізації STEM-підходів у 5 класах НУШ; системи підвищення кваліфікації педагогів з питань STEM; STEM-заходів – ідей, здобуток, перспектив; STEM-освіти – від навчання до реального життя.

Набуті знання будуть імплементовані в освітній програмі другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти» на базі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету. STEM освіта має вирішальне значення для задоволення освітніх потреб сучасного світу, який постійно змінюється. Розвиток гнучких навичок (критичне мислення, орієнтація на ІТ, креативність, міжгалузева спеціалізація, багатомовність) найкраще забезпечується за допомогою STEM-навчання, яке органічно поєднує природничі науки, математичні навички, технологічну, інформаційну, комунікаційну та художню обізнаність.

You may also like...