Для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відбулася настановча конференція з практики

21 лютого 2022 р. в режимі відеоконференції з застосуванням програмного забезпечення Zoom відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (термін практики – 21.02.2022–18.03.2022). Керівник практики від університету, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк ознайомив студентів із робочою програмою практики, вимогами до виконання завдань і до звітної документації.

Метою практики є удосконалення комплексу професійних знань, умінь, навичок, розвиток особистісних якостей майбутніх викладачів вищої школи, практичних умінь і навиків дослідницької роботи, набуття досвіду викладацької професійної діяльності.

У здобувачів вищої освіти виникли питання стосовно звітної документації. Протягом конструктивного діалогу обговорено всі деталі, узгоджено план проходження практики. Дата захисту результатів проходження практики – 22 березня 2022 р.

Бажаємо успіхів майбутнім викладачам у проходженні практики!

You may also like...