Звіт аспірантів третього й четвертого року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

На засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 23 грудня 2020 р. у режимі відеоконференції Zoom відбувся звіт аспірантів третього й четвертого року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» висвітлили інформацію про стан підготовки розділів дисертації, загальну кількість публікацій, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій різного рівня в Україні й за кордоном. Суттєвий науковий доробок репрезентували Ганна Люлька (науковий керівник – професор Марина Гриньова), Людмила Савенко, Вікторія Опанасенко (науковий керівник – професор Лариса Семеновська), Алла Кобобел (науковий керівник – професор Олена Ільченко), Олександр Терещук (науковий керівник – професор Василь Фазан), Оксана Воробйова, Максим Прилуцький (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Альона Чечотка (науковий керівник – професор Любов Кравченко), Ілля Волик (науковий керівник – професор Валентина Цина), Віталія Мірошниченко, Юлія Комишан (науковий керівник – професор Наталія Сулаєва), Тетяна Бондаренко, Аліна Рябокінь (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк).

Високий рівень наукового доробку аспірантів підтверджує наявність статей у виданнях, що входять до Scopus та WOS.

Протягом засідання відбулася конструктивна онлайн-дискусія, одноголосним було рішення кафедри затвердити звіти аспірантів.

You may also like...