На кафедрі політекономії відбувся захист результатів виробничої практики магістрантами спеціальності «Економіка»

На кафедрі політекономії у дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM відбувся захист результатів проходження виробничої аналітично-проєктної практики з економіки студентами першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка, яка проходила в очно-дистанційному формі.

Захист звітів приймала комісія у складі завідувача кафедри політекономії, доцента Сергія Степаненка, доцентів кафедри політекономії Тетяни Непокупної та Бориса Шевченка, стейкхолдера Юлії Попової – директорки Комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району».

Виробнича аналітично-проєктна практика з економіки студентів групи Е-51 проходила з 3 до 14 квітня 2023 р. на таких базах практики: КУ «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району», ГО «Інститут виборця «Полтавщина», Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради, ТОВ виробничо-комерційна компанія «Арія», Лубенська міська рада, ТОВ «СОЛІД ПОЛТАВА».

Мета практики – формування у здобувачів вищої освіти уміння аналізувати соціально-економічний стан бази практики, розробляти проєкт (пропозиції) її розвитку та прийняття пов’язаних із цим управлінських рішень в умовах невизначеності, була досягнута магістрантами завдяки виконанню ними таких завдань: здійснення аналізу соціально-економічної інформації, що стосується бази практики; пропонуванню управлінських рішень щодо ефективного розвитку бази практики з урахуванням цілей, ресурсів, обмежень, можливих ризиків та соціально-економічних наслідків прийнятих управлінських рішень в умовах невизначеності; визначенню зв’язків і взаємовпливу суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування в територіальній громаді; розробки соціально-економічного проєкту (пропозицій) для удосконалення діяльності бази практики з урахуванням її цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. За потреби студенти мали зібрати матеріали для написання кваліфікаційної роботи.

На захисті результатів виробничої аналітично-проєктної практики з економіки магістранти представили звіти, розроблені проєкти, тези доповідей на щорічну звітну наукову конференцію викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки та матеріали для їх подальшого опублікування у збірнику наукових праць.

Комісія відзначила достатній рівень результатів виробничої аналітично-проєктної практики з економіки.

You may also like...