Магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки успішно склали атестаційний іспит і захистили кваліфікаційні роботи

Всупереч складній ситуації в нашій країні на фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулися атестаційні іспити для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти.

22 грудня 2022 р. магістранти групи ПВШ-61 спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» успішно склали атестаційний іспит з професійної підготовки. Іспит відбувся у кімнаті-музеї імені М. Остроградського ПНПУ імені В. Г. Короленка.

До складу атестаційної комісії увійшли доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк (голова комісії), доктор педагогічних наук, професор Олена Ільченко, доктор педагогічних наук, доцент Леся Петренко і зовнішній стейкголдер доктор педагогічних наук Наталія Кононец.

До білетів були включені питання з профільних дисциплін – Педагогіка і психологія вищої школи, Методика викладання у вищій школі, Андрагогіка в системі педагогічних наук, Педагогічні технології навчання і виховання у вищій школі.

28 грудня 2022 р. магістранти – майбутні викладачі – успішно захистили магістерські дослідження, які були апробовані під час міжнародної конференції «Реформування вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства» (присвяченої 30-річчю аспірантури та докторантури ПНПУ імені В. Г. Короленка) та інших наукових заходах.

В умовах воєнного стану магістранти, попри всю складність сьогодення, наполегливо навчалися та здобували нові знання, виявляючи мужність і рішучість. Атестаційна комісія відзначила найкращі відповіді й магістерські дослідження Євгенії Дорошенко, Олени Петращук, Тетяни Панасенко. Голова і члени атестаційної комісії сердечно привітали магістрантів і побажали їм подальших звершень.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка пишається своїми випускниками!

ТРИМАЄМО НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ФРОНТ!

You may also like...