Взаємодія кафедри політекономії ПНПУ імені В. Г. Короленка та Полтавської асоціації бізнесу у сфері неформальної економічної освіти

Завідувач кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Сергій Степаненко третій навчальний рік поспіль активно долучений до реалізації освітнього проєкту PRO: освіта, започаткованого громадською спілкою «Полтавська асоціація бізнесу» та спрямованого на підвищення рівня економічної свідомості та фінансової грамотності молоді м. Полтави та регіону.

У 2021–2022 н. р. у рамках проєкту Сергій Степаненко був консультантом та тренером освітніх курсів: «Pro: економіку» та «Pro: маркетинг». Навчальні заняття відбувалися щотижня у другій половині дня і тривали із грудня 2021 р. по квітень 2022 р. Взимку зустрічі проходили офлайн, але після воєнного вторгнення рф та запровадження в Україні воєнного стану перейшли до онлайн-формату.

Курс «Pro: економіку» спрямований на формування у молоді економічного світогляду, розвиток творчого мислення, набуття навичок критичного аналізу та об’єктивної оцінки економічної ситуації, прийняття самостійних рішень, розвиток комунікаційних здібностей, вміння розв’язувати конкретні життєві ситуації. Курс «Pro: маркетинг» орієнтований на формування у старшокласників сучасної системи поглядів, теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації.

Проведені заняття у рамках системи неформальної освіти були досить розмаїтими за змістом та формами, з використанням інтерактивних методик, ділових ігор, дискусій, ситуаційних завдань. Під час занять учасники неодноразово зустрічалися із місцевими підприємцями, представниками професії. Крім того, цьогоріч у рамках освітніх курсів було реалізовано інноваційний задум – поєднання теоретичних занять з окремими тренінгами на розвиток soft skills.

І організатори, і викладачі, і учасники визнають, що неформальна економічна освіта сприяє розвитку комунікативних здібностей, вмінню розв’язувати конкретні життєві ситуації, підвищенню рівня особистісної та громадянської компетентності. Участь в освітніх та профорієнтаційних заняттях стимулює бажання молоді у подальшому здобувати вищу економічну освіту, стати активним суб’єктом економічних відносин, розпочати власну справу.

You may also like...