В університеті триває розробка освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEM-освіти»

2 травня 2022 р. з використанням засобу відеоконференцій Zoom відбулася зустріч робочої групи з розробки й оновлення освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEM-освіти» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

Присутні на засіданні завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки доцент Володимир Мокляк, завідувач кафедри загальної фізики і математики доцент Олег Саєнко, доценти кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко й Алла Хоменко обговорили особливості нової ОП.

Саме сьогодні, як зазначають фахівці Інституту модернізації змісту освіти Національної академії педагогічних наук України, стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т. д. У віддаленому майбутньому з’являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов’язані з технологією і високотехнологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нанотехнологій. З огляду на це актуальною є STEM-освіта – напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології.

Доцент Володимир Мокляк закцентував увагу на освітніх компонентах циклу загальної підготовки, доцентка Алла Хоменко – на освітніх компонентах циклу професійної підготовки. Доцентка Леся Петренко обґрунтувала необхідність проведення виробничих практик: тих, що стосуються спеціальності освітніх, педагогічних наук, і тих, які пов’язані зі STEM-освітою. Доцент Олег Саєнко наголосив на особливостях обладнання, необхідного для викладання відповідних освітніх компонентів і на досягненні відповідних ПРН освітньо-професійної програми.

You may also like...