Відбулося онлайн-засідання підкомісії з методичної діяльності науково-методичної комісії вченої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка

19 квітня 2022 р. відбулося засідання підкомісії з методичної діяльності науково-методичної комісії вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Порядок денний засідання передбачав обрання очільника підкомісії. За пропозицією начальника навчально-методичного відділу Дмитра Лободи та за одностайної підтримки членів підкомісії головою обрали доцентку кафедри загальної фізики і математики Любов Черкаську. Викладачка висловила слова вдячності колегам за довіру і зазначила, що робота підкомісії буде спрямовуватись на оптимізацію організації освітнього процесу в університеті, розробку необхідного нормативно-правового забезпечення, удосконалення рекомендаційних навчально-методичних матеріалів. Любов Черкаська акцентувала увагу присутніх на необхідності оперативно реагувати на актуальні виклики сьогодення і приймати рішення.

Широкі перспективи використання сучасних освітніх технологій забезпечують можливості студентам навчатися як в умовах формальної, так і неформальної, а також інформальної освіти. Тому нагальною є потреба унормувати порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти. Суголосно до наказу МОН України від 08.02.2022 № 130 було розроблено проєкт відповідного Положення. Під час його обговорення члени методичної підкомісії детально проаналізували змістові, процедурні, формальні аспекти порядку визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, висловили конструктивні пропозиції щодо його удосконалення. Продуктивна дискусія дозволила сформувати загальне бачення методичної підкомісії даного питання і підготувати до затвердження вченою радою Положенняпро порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Окреслення перспектив подальшої роботи, виділення основних напрямків діяльності методичної підкомісії стало завершальним етапом проведеного засідання.

You may also like...