Викладачі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки працюють над удосконаленням компетентностей зі STEM-освіти

23 червня 2022 р. докторка педагогічних наук Леся Петренко взяла участь у вебінарі «Використання хмарних сервісів Microsoft Teams для організації освітнього процесу в закладах освіти», проведений компанією «Сілвері» за підтримки Міністерства науки та освіти України, Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», EU4Skills та компанії «Microsoft».

Під час вебінару учасників було ознайомлено з найсучаснішими та ефективнішими технологіями дистанційного навчання на базі рішень Microsoft, використання хмарних рішень Microsoft, яке здатне прискорити виконання завдань цифровізації освітніх процесів. Протягом онлайн-заходу було продемонстровано покрокову інструкцію щодо організації освітнього процесу в закладі освіти (для адміністраторів, педагогічних працівників та керівників закладів освіти) із використанням платформи «Microsoft Teams».

Набуті знання будуть імплементовані в освітній програмі другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти» на базі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету. STEM-освіта має вирішальне значення для задоволення освітніх потреб сучасного світу, який постійно змінюється. Розвиток гнучких навичок (критичне мислення, орієнтація на ІТ, креативність, міжгалузева спеціалізація, багатомовність) найкраще забезпечується за допомогою STEM навчання, який органічно поєднує природничі науки, математичні навички, технологічну, інформаційну, комунікаційну та художню обізнаність.

You may also like...