Викладач кафедри загальної фізики і математики Андрій Гетало захистив кандидатську дисертацію

Вітаємо старшого викладача кафедри загальної фізики і математики  Андрія Гетала з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика.

Захист відбувся 20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 під керівництвом академіка НАН України Леоніда Булавіна  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Бажаємо Андрію Миколайовичу та його науковому керівнику подальших творчих і наукових здобутків.

You may also like...