Відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами

9 лютого 2021 р. у режимі відеоконференції відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами щодо обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2021–2022 н. р.

Гарант ОНП «Освітні, педагогічні науки», доктор педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Лариса Семеновська та завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк представили проєкт ОНП, звернули увагу стейкхолдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

В обговоренні ОНП взяли участь науковці: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк; доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Світлана Саяпіна; доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії Сергій Білаш; доктор філософських наук, доцент, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Сергій Клепко; доктор педагогічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Наталія Кононец; кандидат педагогічних наук, директор Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури Світлана Кікто; кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права Руслан Басенко.

Стейкхолдери висловили рекомендації щодо удосконалення освітньо-наукової програми та шляхів її реалізації. Прозвучали пропозиції стосовно фундаменталізації методологічної та іншомовної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, урізноманітнення форм взаємодії з науковими установами з метою апробації результатів досліджень та диверсифікації неформальної освіти аспірантів, розширення співробітництва з випускниками ОНП.

Участь в обговоренні взяла здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вікторія Опанасенко.

Щиро дякуємо шановним стейкголдерам за співпрацю, зацікавленість і включеність у процес, професійні зауваження і конструктивні пропозиції.

You may also like...