Відбулася настановча конференція з виробничої науково-педагогічної практики у вищій школі для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Теорія і практика STEM-освіти»

12 лютого 2024 року відбулася настановча конференція з виробничої науково-педагогічної практики у вищій школі для магістрантів І курсу факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Теорія і практика STEM-освіти», яка проходить з 12.02.2024 р. до 8.03.2024 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Факультетський керівник, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Хоменко Алла Василівна ознайомила майбутніх викладачів вищої школи з основними завданнями й змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, критеріями оцінювання та формою підсумкового контролю. Також було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами.

На освітній платформі Google Classroom розміщено всі необхідні навчально-методичні матеріали для магістрантів, у тому числі інформаційно-методичний посібник «Виробнича науково-педагогічна практика у вищій школі: інф. метод. посіб. для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого рівня вищої освіти / уклад. А.В. Хоменко, В.М. Мокляк. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. 65 с.

Під час проведення настановчої конференції майбутні фахівці ставили питання, активно обговорювали особливості формування науково-педагогічної компетентності викладача вищої школи в умовах академічного освітнього середовища.

You may also like...