В університеті відбувся звіт аспірантів І і ІІ років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

31 травня 2022 р. на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка для аспірантів першого та другого років навчання, а також магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відбувся практико орієнтований семінар на тему «Формування культури академічної доброчесності». Провела семінар директорка бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Валентина Орєхова.

Робота семінару розпочалася з виступу проректора з наукової роботи, доктора педагогічних наук, доктора теологічних наук, професора Василя Фазана. Василь Васильович підкреслив надзвичайну важливість наукових пошуків магістрантів та аспірантів у сучасних умовах, закцентував увагу на самоцінності наукової діяльності для особистості. «Я уклінно дякую вам, шановні здобувачі вищої освіти, за те, що у таких складних умовах, які у нас є сьогодні, ви знаходите в собі натхнення творити справжню науку», – зауважив Василь Фазан.

Спікерка семінару Валентина Орєхова уточнила для присутніх значення поняття «академічна доброчесність» відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», конкретизувала шляхи дотримання академічної доброчесності, назвала ряд порушень. Посилений інтерес у присутніх викликала характеристика плагіату, його видів і типів.

Як зазначила Валентина Володимирівна, на вимогу чинного законодавства Університетом розроблено «Кодекс академічної доброчесності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка». Оскільки здобувачі вищої освіти мають наукові результати у вигляді кваліфікаційних робіт і дисертацій, наш заклад вищої освіти послуговується українським ліцензованим сервісом перевірки робіт на плагіат «Unicheck». Присутні уважно сприймали інформацію стосовно стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи, зафіксували для себе сучасні інформаційно-комунікаційні сервіси та послуги, які надає бібліотека університету. Також було репрезентовано власні наукові видання, видавництва й міжнародні наукометричні бази, до яких має доступ наш університет.

Наступне питання, розглянуте на засіданні кафедри – звіти аспірантів першого (Яна Демус, Вадим Сорока (науковий керівник – професор Василь Фазан), Олександр Єрмоленко, Анна Сокіл (науковий керівник – професор Лариса Семеновська), Роман Клязьмін (науковий керівник – професор Валентина Цина), Ольга Луценко (науковий керівник – доцент Леся Петренко)) й другого (Артур Гобозашвілі, Олена Павленко (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк, Леонід Головач (науковий керівник – доцент Андрій Ткаченко), Олександр Москаленко (науковий керівник – доцент Леся Петренко)) років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Аспіранти представили свої наукові здобутки: стан роботи над дисертацією; кількість опублікованих статей, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science Core Collection, Index Copernicus; участь у конференціях різного рангу з опублікуванням апробаційних матеріалів. Викладачі кафедри дали цінні поради аспірантам стосовно чинного нормативно-правового забезпечення процесу атестації докторів філософії, анонсували розроблений в Університеті «Порядок атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії». Дискусію викликали репрезентовані аспірантами спеціалізовані навчальні курси відповідно до тематики їхніх наукових пошуків.

Викладачі подякували аспірантам за роботу, побажали вчасного завершення дисертацій і одностайно затвердили представлені аспірантами звіти.

You may also like...